Zaznacz stronę

upadłość konsumencka - warszawaJeżeli trafiłeś na tę stronę, to prawdopodobnie słyszałeś bądź czytałeś już o upadłości konsumenckiej, ale wciąż szukasz informacji, czy ten sposób pozbycia się zadłużenia będzie skuteczny w Twoim przypadku. Po lekturze artykułu będziesz wiedział, czy możesz złożyć wniosek, który będzie szanse na uwzględnienie przez sąd upadłościowy.

Upadłość konsumencka przeznaczona dla „konsumentów”

Choć ustawa Prawo upadłościowe nie posługuje się pojęciem „upadłość konsumencka”, to oczywistym jest, że terminem tym można się posługiwać jedynie, jeśli chodzi o postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Z całą pewnością Twój wniosek nie zostanie uwzględniony przez sąd, jeśli w momencie jego złożenia prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś wpisany jako przedsiębiorca do CEiDG. Pewnym problemem może się okazać również ogłoszenie upadłości konsumenckiej w sytuacji, kiedy prowadziłeś kiedyś działalność gospodarczą i to zadłużenie z tego czasu jest przyczyną obecnej niewypłacalności. Zgodnie z przepisami przedsiębiorca – w odróżnieniu do „konsumenta” – powinien złożyć wniosek upadłość w ściśle wyznaczonych granicach czasowych (od 2016 roku w ciągu 30 dni, wcześniej 14 dni). Warto dodać, iż do 31 grudnia 2015 roku dla skuteczności wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wykreślenie z CEiDG musiało nastąpić z rocznym wyprzedzeniem przed złożeniem wniosku. Aktualnie nie ma już tego wymogu, a więc wniosek możesz złożyć od razu, po zakończeniu prowadzenia działalności.

Niewypłacalność dłużnika

Kolejnym warunkiem ogłoszenia upadłości jest Twoja niewypłacalność, czyli stan w którym nie wykonujesz swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, np. nie spłacasz bieżących rat kredytu, pożyczki, nie płacisz rachunków za czynsz, media, telefon. Nie chodzi tutaj o przejściową chwilową niemożność spłaty zobowiązań, które mogą zostać uregulowane po terminie np. po wpłynięciu wypłaty na konto, lecz o trwały brak środków na spłatę zobowiązań. Dla stwierdzenia niewypłacalności wystarczającym jest (w przypadku upadłości konsumenckiej), żeby brak możliwości spłaty dotyczył nawet jednego zobowiązania. Dla ułatwienia sytuacji dłużnika prawo upadłościowe wprowadzono przepis, zgodnie z którym wystarczy wykazać, że opóźnienie w spłacie zobowiązań przekracza trzy miesiące. Nie wyklucza to oczywiście możliwości uznania Cię za niewypłacalnego, jeśli zaległości są krótsze niż trzy miesiące.