Zaznacz stronę

upadłość a 500+Nie dalej niż tydzień temu zadzwoniła do mnie przerażona klientka, względem której sąd zdążył tydzień wcześniej ogłosić upadłość, z pytaniem, czy będzie musiała oddawać syndykowi pieniądze, które pobiera z programu 500+ oraz alimenty zasądzone na dwójkę małych dzieci. Planujesz zgłosić wniosek o upadłość, ale powstrzymują Cię obawy o to, czy syndyk zajmie pieniądze wypłacanymi na twój rachunek z rządowego programu 500+ lub przekazywane Ci w ramach zasądzonych alimentów ?

Musisz zatem wiedzieć, że w skład masy upadłości nie wchodzi między innymi mienie wyłączone od egzekucji w myśl przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Aby zatem rozwiać Twoje wątpliwości, należy sięgnąć do przepisu art. 833 ust. 6 kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym: „Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze oraz jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860)”.

Składając wniosek o ogłoszenie upadłości nie musisz się zatem martwić tym, że zostaną Ci zabrane środki otrzymywane w ramach programu 500+ (w języku ustawy „świadczenie wychowawcze”) ani też zasądzone Ci świadczenia alimentacyjne, gdyż świadczenia te nie podlegają egzekucji, a co za tym idzie nie wchodzą one w skład masy upadłości. Z treści cytowanego przepisu wynika, że w ten sam sposób traktowane są też inne świadczenia, takie jak:

  • środki z funduszu alimentacyjnego,
  • świadczenia rodzinne,
  • dodatki rodzinne,
  • dodatki pielęgnacyjne,
  • dodatki porodowe,
  • dodatki dla sierot zupełnych,
  • zasiłki dla opiekunów,
  • świadczenia z pomocy społecznej,
  • świadczenia integracyjne,
  • świadczenie jednorazowe (świadczenie w wysokości 4000 zł na dziecko niepełnosprawne).

Z powyższego wynika, że po ogłoszeniu upadłości będziesz mógł/mogła w dalszym ciągu dysponować tymi pieniędzmi, co też w wielu przypadkach z pewnością ułatwi podjęcie decyzji o oddłużeniu osoby niewypłacalnej poprzez upadłość konsumencką.