Zaznacz stronę
sąd upadłościowy

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy. Autor: Adrian Grycuk Licencja: CC-BY SA 3.0 PL

Który sąd ogłosi Twoją upadłość konsumencką ?

Przeglądając statystyki bloga dotyczące lokalizacji, z których jest on przeglądany, zauważyłem, że duża część czytelników czyta go z zagranicy – zwłaszcza z Wielkiej Brytanii, Irlandii i Niemiec. W związku z tym dzisiaj artykuł dotyczący sądu właściwego miejscowo do rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości i do prowadzenia postępowania upadłościowego. Odpowiem też na pytanie, czy możliwe jest przeprowadzenie upadłości w polskim sądzie w przypadku pobytu za granicą.

Sąd upadłościowy

Zgodnie z art. 18 Prawa upadłościowego do rozpoznawania spraw o ogłoszenie upadłości właściwym będzie zawsze sąd upadłościowy. Zasadniczo sprawy o ogłoszenie upadłości rozpoznawane są w składzie trzech sędziów. Jeśli jednak chodzi o upadłość konsumencką, wniosek rozpoznaje się w składzie jednego sędziego. Sąd upadłościowy to inaczej wydział gospodarczy sądu rejonowego, który zajmuje się sprawami upadłościowymi. Sądy upadłościowe nie są więc jakimiś odrębnymi jednostkami w strukturze sądownictwa.

Właściwość miejscowa sądu

Nieco bardziej skomplikowaną sprawą jest właściwość miejscowa sądu upadłościowego – czyli ujmując rzecz prościej, wskazanie w której miejscowości powinniśmy złożyć swój wniosek. Jeśli chodzi o osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, kluczowe znaczenie ma tutaj miejsce podstawowej działalności dłużnika. W przypadku upadłości konsumentów miejscem podstawowej działalności będzie zazwyczaj miejsce zwykłego pobytu osoby zainteresowanej ogłoszeniem upadłości, czyli miejsce, gdzie osoba ta aktualnie, faktycznie przebywa, wynajmuje lub posiada mieszkanie, pracuje, odbiera korespondencję, przyjmuje znajomych. Nie jest konieczne, aby osoba taka była zameldowana na pobyt stały w miejscu zwykłego pobytu, gdyż jest to obowiązek jedynie administracyjny – ewidencyjny, który nie jest w jakikolwiek sposób weryfikowany przez sąd.

Jeśli nie wiesz, który sąd upadłościowy będzie właściwy dla miejscowości, w której znajduje się Twoje obecne miejsce zwykłego pobytu, z pomocą przyjdzie Ci wyszukiwarka udostępniona przez wydawnictwo Wolters Kluwer pod tym adresem: http://wi.lex.pl/govsearch/. Wystarczy wpisanie miejscowości, wybranie odpowiedniej ulicy i odnalezienie w liście wyników sądu rejonowego. W Warszawie będzie to Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.  Niezwykle przydatne narzędzie, z którego sam często korzystam ?

Błędne określenie właściwego sądu

Dlaczego warto już na początku sprawdzić, który sąd będzie właściwy miejscowo do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Złożenie wniosku do niewłaściwego sądu z całą pewnością opóźni rozpoznanie sprawy, gdyż sąd upadłościowy będzie zmuszony przekazać sprawę do sądu właściwego miejscowo. Możesz się też zorientować w orzecznictwie Twojego sądu. Bywa, że jedne sądy są bardziej a inne mniej łaskawe dla dłużników, dzięki czemu możesz zweryfikować wcześniej szanse na powodzenie całej operacji.

Upadłość konsumencka Polaków mieszkających za granicą

Wracając do osób, o których pisałem na wstępie – a więc osób zainteresowanych upadłością, mieszkających poza granicą RP. W ich przypadku o miejscu prowadzenia postępowania upadłościowego decydują przepisy prawa europejskiego, a konkretnie Rozporządzenia Rady nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku. Posługuje się ono pojęciem COMI (Center of Main Interests) czyli miejscem życiowych interesów danej osoby, które w dodatku jest jako takie rozpoznawalne przez inne osoby. Sąd kraju, w którym znajduje się centrum życiowych interesów dłużnika jest właściwy do prowadzenia postępowania upadłościowego, co może być interesujące zwłaszcza dla osób przebywających na stałe w Wielkiej Brytanii – w Anglii lub Walii, gdzie prawo upadłościowe jest wyjątkowo korzystne dla dłużników. Pojęcie COMI jest o tyle nieprecyzyjne, że należy rozpatrywać osobno każdy przypadek, w wielu jednak przypadkach właściwe będą sądy zagraniczne.